Nu har vi kommit en bit in på det nya året...

Information från majoritetsstyret i Hässleholms kommun 

Webbversion


En uppdatering från det politiska styret

Nu har vi kommit en bit in på det nya året och alla nämnder har tillträtt. Vår nya kommundirektör har jobbat en månad och det känns mycket bra.

Som ni vet har vi en tuff ekonomisk situation och förvaltningarna jobbar hårt med sina internbudgetar. Då kommer ju en hel del förslag upp som kan vara tuffa. I vissa fall innebär det att personalstyrkan har minskat och att de som blir kvar får hitta nya arbetssätt vilket kan vara kämpigt. Vi har full förståelse för att det är väldigt jobbigt både för de som får lämna och för de som får jobba kvar.

Man kan ju undra över varför vi behöver fatta tråkiga beslut och spara och dra ner på olika saker. Anledningen är en kombination av saker. Dels ett nytt pensionsavtal som kommer att ge alla medarbetare en bättre pension, vilket i och för sig är bra, men det belastar just nu kommunen extra ekonomiskt under en övergångsperiod. Kombinationen av pensionsavtalet, kostnadsökningar, elpriser, inflation och omvärldsläget påverkar kommunens ekonomi, samtidigt som hushållens privatekonomi är hårt pressad. Av den anledningen väljer vi att hålla skatten oförändrad så att hushållen inte ska belastas ytterligare.

Mitt i allt detta kan man ju förstå att det väcker mycket känslor hos medarbetare och medborgare när den förre kommundirektören får en årslön för att vara hemma och tillgänglig för kommunen om han behövs. Anledningen till detta är följande:
En kommundirektör omfattas inte av lagen om anställningsskydd (LAS), utan på den typen av tjänster finns istället ett avtal som reglerar hur mycket ersättning som utgår om anställning av någon anledning avslutas. I det här fallet fanns ett sådant avtal som angav två årslöner om anställningen avslutades. I samråd med kommunstyrelsens förra ordförande Lars Johnsson, som stämde av med dåvarande kommunalråd Hanna Nilsson och oppositionsråd Lena Wallentheim, landade överenskommelsen istället i att dåvarande kommundirektören fick en årslön då han skulle vara tillgänglig för olika uppdrag i kommunen om behov skulle uppstå. Detta blev alltså mindre än vad avtalet sa. Man kan såklart tycka att det är fel att avtalen ser ut så här, med det är vanligt förekommande på den här typen av ledande positioner och inget unikt för Hässleholms kommun. Vi har dock sedan några år tillbaka beslutat att de nya anställningsavtalen inte ska innebära lika stora avgångsvederlag som tidigare.

Gällande Montessoriskolan samt Läredaskolan och Linneskolan, som det har varit en del skriverier om, är det endast ett utredningsuppdrag som tjänstepersonerna tittar vidare på. Inga beslut är fattade i övrigt. Vi får se vad utredningen visar och beslut fattas först efter det.

Eventuell stängning av boendet på Österåsgatan har också avhandlats i tidningarna och väckt många reaktioner. Detta är ett förslag som nu har lyfts ut av oss i politiken för att ordentliga konsekvensanalyser ska göras så att underlagen blir fullständiga.

En positiv sak från de senaste veckorna är politikerarbetsdagarna ute i verksamheten. Det är så roligt att vara ute och se att ni gör ett strålande jobb! När Lina varit i omsorgen har alla vårdtagare varit nöjda vilket känns fantastiskt. Nästa vecka ska vi ut i räddningstjänsten. Det blir spännande!

Ha nu en go helg - och välkomna att höra av er om ni har frågor eller undrar över något.
Hanna, Lina och Christer